Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is een afvaardiging van de ouders/verzorgers. Bij de vergadering van de activiteitencommissie is ook een teamlid aanwezig van de school. Er wordt 6 keer per jaar vergaderd en eenmaal per jaar is er een algemene jaarvergadering waar o.a. de te organiseren activiteiten en de ouderbijdrage aan de orde komen. De activiteitencommissie organiseert samen met het team allerlei activiteiten zoals het sinterklaasfeest, het kerstdiner, carnaval, Palmpasen, avondvierdaagse en schoolreisje. De activiteitencommissie vraagt de ouders jaarlijks een financiële bijdrage.

 

Voorzitter: Jolanda van 't Veen
Secretaris: Marieke van Wijngaarden                
Penningmeester:        Erik Gosen
Overige leden:

Karin de Vries

 

Iwan van der Vechte

 

Willemijn Vos

 

Miranda Romijn

 

Agnes Zwerver

 

Theresa Hanekamp

 

Kaja van Wilsem Vos

Namens school:   

Edwin Meijerink