Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is een afvaardiging van de ouders/verzorgers. Bij de vergadering van de activiteitencommissie is ook een teamlid aanwezig van de school. Er wordt 6 keer per jaar vergaderd en eenmaal per jaar is er een algemene jaarvergadering waar o.a. de te organiseren activiteiten en de ouderbijdrage aan de orde komen. De activiteitencommissie organiseert samen met het team allerlei activiteiten zoals het sinterklaasfeest, het kerstdiner, carnaval, Palmpasen, avondvierdaagse en schoolreisje. De activiteitencommissie vraagt de ouders jaarlijks een financiële bijdrage.

 

Voorzitter: Jolanda van 't Veen
Secretaris: Marieke van Wijngaarden  
Penningmeester:  Erik Gosen
Overige leden: Karin de Vries
  Theresa Kuiper
Namens de school:    Edwin Meijerink