Wat doet de Medezeggenschapsraad (MR)?
De MR wil al het mogelijke doen om de kwaliteit van het onderwijs op school te verbeteren. Dit gebeurt op onze school in een prettige samenwerking met het team en met de activiteiten commissie. De MR controleert, beslist mee en adviseert, dit is via de Wet op de Medezeggenschap geregeld.
Bij veel beleidszaken op onze school is de instemming van de MR vereist, daarnaast kan de MR ook zelf het initiatief nemen om veranderingen of verbeteringen voor te stellen. Voor de MR is een goed contact met ouders onmisbaar, dit contact hebben we nodig om ideeën, opmerkingen of kritische geluiden te horen. Dit kan door ons persoonlijk aan te spreken of door te mailen. Maak er gebruik van!

Onze vergaderingen
De vergaderingen van de MR zijn voor iedereen toegankelijk en vinden op school plaats. De datums zijn te vinden in de schoolkalender.

MR-leden
Jaap Carsouw (ouder, voorzitter)
Loes Bukman (ouder)
Carlijn de Kleine (leerkracht)
Mariska van Keulen (leerkracht) 

Contact mogelijkheden
U kunt op verschillende manieren contact met ons zoeken als u vragen of opmerkingen heeft voor de MR. U kunt ons aanspreken op het plein en daarnaast zijn wij per mail te bereiken: mr.kbsmgrzwijsenschool@aves.nl