Ieder kind is uniek. Door hierbij aan te sluiten in aanbod en begeleiding,
kan het kind op eigen wijze optimaal groeien.

Ieder kind is uniek en heeft eigen dromen en talenten. Daarnaast heeft ieder kind ook eigen ontwikkelpunten. Op de Mgr. Zwijsenschool willen we aansluiten bij de mogelijkheden van het kind, zodat het zich op eigen wijze optimaal kan ontwikkelen. Dit willen we bereiken door een krachtige leeromgeving met een breed onderwijsaanbod te bieden.

Als onderwijs op het eigen niveau wordt aangeboden, is leren leuk en kan het kind het meest groeien. Daarom wordt er binnen de mogelijkheden van de school, passend onderwijs geboden, waarbij instructies en begeleiding worden afgestemd op de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van ieder kind. Dit doen we door bij de kleuters te werken met de methode ‘Onderbouwd’ en door vanaf groep 3 te werken met groepsplannen. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen van groep 1 tot en met groep 8.

Plusklas

Wanneer blijkt dat de aanpassing van de leerstof en verrijkend werk op school niet voldoende uitdaging geven aan het kind is dan hebben we ook een plusklas.

Bij de plusklas wordt er projectmatig aan drie uitgangspunten gewerkt;
leren onderzoeken (denk-kracht)
leren wie je bent (hart-kracht)
leren ondernemen (doe-kracht)

Deze drie uitgangspunten zijn weer onderverdeeld in skills oftewel levensvaardigheden. Deze skills geven een mooie basis voor het leven, kinderen worden zo steeds vaardiger in het omzetten van eigen plannen in werkelijkheid. Voor elke periode wordt (ook) een ontwikkeldoel door het kind bepaald.

Aan het eind van een periode wordt het doel en de deelname van het kind geëvalueerd en wordt er besloten of het kind zich verder kan ontwikkelen in de eigen groep of dat extra begeleiding vanuit de plusklas voortgezet moet worden.

De plusklas wordt gegeven in groepjes (3/4, 5/6, 7/8). Deze groepjes nemen één keer per week buiten de groep onder begeleiding van een plusklascoördinator deel aan de lessen.

Klusklas

Niet alle leerlingen leren op dezelfde manier. Ook stromen niet alle leerlingen op hetzelfde niveau uit. Wij vinden het belangrijk rekening te houden met de eigen wijze waarop leerlingen leren. Vaak kan dit in de klas en in uitzonderlijke gevallen wordt dit aangevuld met aanbod buiten de groep. Kinderen die praktisch ingesteld zijn en voor wie de dagelijkse lesstof vaak lastig is, kunnen uitgenodigd worden voor de Klusklas. Samen met de Dr. Schaepmanschool hebben we een klas waar een kleine groep leerlingen uit groep 6 t/m 8 een ochtend per week samenwerkt op een praktische manier.