Een goede samenwerking tussen school en ouders vinden wij ook van groot belang. Ouders zijn de ervaringsdeskundigen vanuit de thuissituatie en we willen hier goed naar luisteren. Respect en gelijkwaardigheid vormen de basis voor een goede vertrouwensband. Door de thuissituatie en de schoolsituatie op elkaar af te stemmen, kan er goed worden samengewerkt. Het welzijn en de ontwikkeling van het kind staan hierbij centraal. Er wordt proactief en planmatig gewerkt, door samen te kijken naar wat het kind nodig heeft en hoe dit geboden kan worden. Dit noemen we ‘educatief partnerschap’.

Daarnaast helpen ouders op andere manieren mee. Er is een Medezeggenschapsraad (MR) en een Activiteitencommissie (AC). Incidenteel wordt er hulp gevraagd bij het begeleiden van klassenactiviteiten binnen of buiten de school. Ook de jaarlijkse feesten zoals Kerst, Pasen en de afsluiting van het schooljaar vieren we samen. Wij zijn heel blij met al deze ouderbetrokkenheid, want samen maken wij onze school!