Alle klassen werken met Parro. Dit is een besloten groepsapp waarop de leerkracht iedere week informatie geeft en foto’s deelt met ouders/verzorgers. Op deze manier is het zichtbaar voor ouders wat kinderen zoal doen op school en kunnen ze hierover makkelijker met hun kind in gesprek.