Schooladviescommissie

Schooladviescommissie
Iedere school werkt op lokaal niveau verder samen met ouders. Daartoe is o.a. aan onze school een schooladviescommissie (SAC) verbonden. De SAC geeft de directeur van de school gevraagd en ongevraagd advies over beleidsmatige aangelegenheden van de school. De contactgegevens van de schooladviescommissie zijn te vinden in de schoolgids.

Voorzitter: Juanita van 't Veen

Secretaris: Marieke Harwig

Lid: Margreet Algra

         
Juanita van 't Veen   Marieke Harwig    Margreet Algra