Ouderhulp

Wij zijn heel gelukkig met de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij onze school. Zonder de inzet van ouders/verzorgers zouden  veel dingen niet, of in ieder geval minder goed, gebeuren. Ouders/verzorgers kunnen zich op verschillende manieren inzettten. Zo zijn er schoolse- en buitenschoolse activiteiten.

Onder schoolse activiteiten verstaan wij bijvoorbeeld het assisteren van de leerkracht bij activiteiten in of buiten de klas.

  • Helpen bij technisch lezen.
  • Helpen bij handvaardigheidlessen. 
  • Helpen bij computerles in groep 1 en 2. 
  • Helpen bij het versieren van de school bij diverse projecten.

Verder vinden we het prettig als u aanwezig bent tijdens een gezamelijke afsluiting van een project of bij een viering. Daarnaast vragen we uw hulp bij het begeleiden van kinderen bij:  

  • Schoolreisje en sportactiviteiten (schoolvoetbal, schoolkorfbal ect.).
  • Avondvierdaagse.
  • Het rijden naar en begeleiden van kinderen tijdens theaterbezoek.
  • Het rijden naar en begeleiden van kinderen bij excursie.