Medezeggenschapsraad

MR-leden
De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit de volgende personen:

Namens de ouders:    Nander Lankhorst   
  Janet van Gaalen
Namens de school: Nicoline Net
  Esther PouwWat doet de MR?

De MR wil al het mogelijke doen om de kwaliteit van het onderwijs op school te verbeteren. Dit gebeurt op onze school in een prettige samenwerking met het team en met de activiteiten commissie. De MR controleert, beslist mee en adviseert, dit is via de Wet op de Medezeggenschap geregeld.
Bij veel beleidszaken op onze school is de instemming van de MR vereist, daarnaast kan de MR ook zelf het initiatief nemen om veranderingen of verbeteringen voor te stellen. Voor de MR is een goed contact met ouders onmisbaar, dit contact hebben we nodig om ideeën, opmerkingen of kritische geluiden te horen. Dit kan door ons persoonlijk aan te spreken, gebruik te maken van onze (post)bus in de gang of door te mailen. Maak er gebruik van!

Onze vergaderingen
De vergaderingen van de MR zijn voor iedereen toegankelijk en vinden op school plaats. Het vergaderschema van de MR is gekoppeld
aan het vergaderschema van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Contact mogelijkheden
U kunt op verschillende manieren contact met ons zoeken als u vragen of opmerkingen heeft voor de MR. U kunt ons aanspreken op het plein en we hebben een (post)bus in de gang.

Daarnaast zijn wij per mail te bereiken: mr.kbsmgrzwijsenschool@aves.nl

 

 
Nicoline Net   Esther Pouw