Aanmelden voor onze school

Ouders die er over nadenken om hun kind naar de Mgr. Zwijsenschool te laten gaan, zijn van harte welkom voor een kennismakingsgesprek met de directeur en een rondleiding door de school. We adviseren dit onder schooltijd plaats te laten vinden, zodat ouders een duidelijk beeld van de school krijgen en de sfeer kunnen proeven. Na de rondleiding ontvangen ouders informatie over de school en het aanmeld- en inschrijfformulier.

Ouders die besluiten hun kind aan te willen melden op de school, vullen het aanmeld- en inschrijfformulier in en leveren dit af bij de school. Het aanmeldformulier bestaat uit vragen over de ontwikkeling van het kind. Aan de hand van dit formulier moet de school binnen 6 weken bepalen of het de zorg omtrent het kind kan bieden.

Als de Mgr. Zwijsenschool de zorg kan bieden, dan wordt het kind ingeschreven op de school door middel van het inschrijfformulier. Ouders krijgen hiervan per mail een bevestiging.
Indien onze school de zorg omtrent het kind niet kan bieden, dan gaat de school met ouders op zoek naar een andere, passende school voor het kind.

Om de overgang naar school geleidelijk te laten verlopen, zijn er ‘wenochtenden’. Tijdens een wenochtend komt het kind op school meedraaien. Zo leert het kind de klas, de leerkracht en de reguliere gang van zaken kennen. Hoe vaak/wanneer en de wijze waarop een kind komt wennen, hangt af van het kind. We gaan uit van maximaal 4 ‘wenochtenden’. We proberen hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van het kind en de ouders. Zo proberen we samen een optimale start op de Mgr. Zwijsenschool te maken!

Kinderen die al op een andere school zitten en over willen stappen naar de Mgr. Zwijsenschool, doorlopen een andere aanmeldprocedure.
Hierover kan contact opgenomen worden met de directie.

Voor informatie of het plannen van een kennismakingsbezoek / rondleiding:
Telefoon: 038-3314722
Mail: kbsmgrzwijsenschool@aves.nl

Klik hier voor het aanmeldformulier!