Toetsen

We toetsen de kinderen op de volgende onderdelen:
Technisch lezen – Begrijpend lezen – Spelling – Rekenen en wiskunde voor groep 3 t/m 8. Taal en Rekenen voor kleuters voor groep 1 en 2.

Twee keer per jaar wordt door de leerkracht het leerlingvolgsysteem over sociaal emotionele ontwikkeling ingevuld. N.a.v. de uitslagen worden er gerichte groepsbesprekingen gehouden. Tevens is er aandacht voor de individuele benadering. Indien nodig wordt er een handelingsplan gemaakt. Het is de taak van de IB-er, de intern begeleider, om alle afgesproken procedures binnen de school op het gebied van de ondersteuning te bewaken. De IB-er zorgt dat de toetsen op tijd afgenomen en besproken worden.