Ondersteuning

Ondersteuning binnen de school
Vanuit de grondslag en uitgangspunten van onze school willen we voldoende plaats inruimen voor extra ondersteuning aan kinderen die dit nodig hebben.
Met het leerlingvolgsysteem volgen we de leerprestaties van de kinderen. In teamverband worden de toets uitslagen besproken en dit kan een reden zijn om het onderwijs in een bepaalde groep voor een bepaalde periode aan te passen voor een individuele leerling, een groep leerlingen of voor een klas als geheel.
We hebben hiervoor een adequaat zorgsysteem ontwikkeld, waarbij elke leerling of een groep leerlingen bij uitval de ondersteuning krijgt die het verdient. De intern begeleidster, de directeur en de leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van deze ondersteuning.

Zorg
Vanaf groep 5 maken we voor die zorgleerlingen die ernstige uitval hebben met een bepaald vak, een ontwikkelingsprofiel. We stemmen in overleg met de ouders af hoe het onderwijs voor die specifieke leerling er uit zal gaan zien.

Structuur, regelmaat, binnen een rustig en veilig
werkklimaat
is de basis tot succes.