Missie en Visie

Wat is ons morele kompas?

‘Onze school is groot in het koesteren van het kleine, want vaak is het kleine groot!’

De Mgr. Zwijsenschool draagt zorg en voelt zich verantwoordelijk voor kwalitatief goed opbrengstgericht onderwijs waarbij zowel het individuele kind in de groep als de ontwikkeling van de groep in het geheel nauwlettend in de gaten gehouden wordt. Dit kunnen wij doen door een brede expertise in het team, door de inzet van de nieuwste methoden en het gebruik van hoogwaardig toetsmateriaal.