Kanjerschool

Zwijsenschool - Kanjerschool -

Doel
Het belangrijkste doel ten opzichte van de sociaal-emotionele ontwikkeling is dat een kind positief over zichzelf en over de ander leert denken. Dan is er een mooie basis voor sociale contacten. Dit willen we bereiken door gebruik te maken van de Kanjertraining. Bij de Kanjertraining krijgen kinderen handvatten hoe zij om kunnen gaan met sociale situaties; wat is handig en welk effect heeft jouw handelen op anderen? Kinderen worden door de leerkracht en door andere kinderen geconfronteerd met de gevolgen van hun eigen gedrag en dat maakt situaties inzichtelijk. Hierdoor kunnen sociale interacties beter verlopen en kan er een prettige (werk)sfeer ontstaan. Dit heeft weer als gevolg dat kinderen  zich beter kunnen concentreren in de klas, ze meer energie overhouden voor de cognitieve ontwikkeling en daardoor betere leerresultaten kunnen behalen. De kanjertraining probeert elk kind in te laten zien dat het beter en prettiger is voor jezelf en voor een ander om je goed te gedragen!

                                               Iedereen wil toch een kanjer zijn!!

Handelingswijze
Het principe van de kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vier typetjes:

  • Tijger (witte pet)
   Zichzelf, gewoon, normaal, te vertrouwen aanspreekbaar op gedrag.
   De tijger denkt goed over zichzelf en de ander.
  • Konijn (gele pet)
   Te bang, vermijdend, faalangstig en stil
   Het konijn denkt slecht over zichzelf en goed over een ande
  • Aap (rode pet)
   Grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller, malloot
   De aap denkt niet goed over zichzelf, maar ook niet goed over een ander
  • Pestvogel (zwarte pet)
   Uitdager, bazig, hork, pester.
   De pestvogel denkt goed over zichzelf, maar niet goed over een ander.      

Afspraken
Tijdens de kanjertraining staan 5 afspraken centraal:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand doet zielig

Onderwerpen van de lessen zijn: Jezelf voorstellen. Iets aardigs zeggen. Weet jij hoe jij je voelt? Kun jij nee zeggen? Vertellen en vragen. Luisteren en samenwerken. Vriendschap. Vragen stellen. Je mening vertellen, maar …… niet altijd. De laatste les en tot slot een diploma!

U kunt hier de folder downloaden van de Kanjertraining.