Algemeen

De Mgr. Zwijsenschool is een traditionele basisschool. Traditioneel wordt vaak verward met ouderwets. Wij zijn een moderne basisschool, maar wij werken op de traditionele wijze namelijk met een leerstofjaarklassensysteem waarbinnen wij opbrengstgericht werken. We stellen hoge verwachtingen aan onze leerlingen. We geven concrete lesdoelen voorafgaand aan de les zodat we de leerlingen mede deelgenoot maken van het onderwijsproces. Op deze doelen komen we regelmatig terug.

Hebben we de doelen ook bereikt? Goede instructie is van groot belang. We leggen uit in kleine stappen, we doorlopen het denkproces hardop. We doen de vaardigheden voor. Elke groep geeft op deze manier les zodat er sprake is van een doorlopende lijn.

Onze klassen bestaan uit leerlingen met ongeveer dezelfde leeftijd. De leerstof kan binnen deze groepen centraal aangeboden worden op basis van gelijkheid en gelijktijdigheid. Dus op hetzelfde tijdstip binnen dezelfde leertijd wordt er van de leerlingen gevraagd succesvol te presteren voor dezelfde leerstof. Deze leerstof wordt op dat moment aangeboden via de klassikale instructie.

Differentiatie. Differentiatie kan in de verwerking van de opdrachten plaatsvinden. Ook kunnen we de leerstof aanbieden op drie verschillende niveaus.  We werken in principe vanuit één groep, de basisgroep. De hele groep werkt dan ook aan dezelfde doelen, de basisdoelen. De leerlingen die meer uitdaging zoeken krijgen extra leerstof aangeboden, gekoppeld aan zogenaamde plusdoelen. Aan de andere kant zijn er ook leerlingen die vastlopen op een bepaald onderdeel. Zij krijgen extra aandacht door er, tijdelijk, lesstof met reparatiedoelen aan te koppelen. Het kind blijft zo meedoen in de basisgroep en hoeft niet apart van de klas te werken. Onze groepsplannen zijn ook op deze werkwijze ingericht.