Trefwoord

Thema Oplossen

Oplossen.
Voor kinderen is het belangrijk om te worden uitgedaagd. Zij vinden het prachtig om te ervaren dat zij ‘vraagstukken’, zoals een rekensom of een rebus, weten op te lossen.  Maar daar heb je dus wel allereerst een probleem voor nodig…… 

Problemen zijn er om opgelost te worden…
Er zijn ook problemen die niet zomaar als een puzzel op te lossen zijn. Soms lijken problemen zo groot dat er geen oplossing mogelijk lijkt en vermindert het ons levensgeluk. Maar zou je dan ook kunnen nadenken over kleine stapjes, het principe ‘een druppel op de gloeiende plaat’? Of ’alle kleine beetjes helpen’?

Situaties.
Dagelijks ervaren kinderen dat er situaties zijn die vervelend zijn en om een oplossing vragen. Zo lezen we in de onderbouw het verhaal voor van Maartje die van Ruben niet mee mag spelen en hoe dit probleem wordt opgelost.
In de bovenbouw leren de kinderen via een stellingenspel te zoeken naar oplossingen voor problemen. Dagelijks zijn er ook situaties die je met jouw inzet prettiger kunt maken voor de ander. In het verhaal voor de bovenbouw lezen we dat Marijn niet wil kiezen tussen haar twee vriendinnen die aldoor ruzie maken. Ze mogen allebei komen op haar verjaardag. En Marijn bedenkt een plan……

Vergeven
In de bijbelverhalen bij dit thema horen de kinderen wat Jezus vertelt over vergeven en delen. Het blijkt vaak een goede oplossing voor een probleem. In één van de bijbelverhalen vraagt Petrus, aan Jezus hoe vaak je iemand moet vergeven. Ook als diegene al zeven keer iets fout heeft gedaan?

En dan antwoordt Jezus dat je ook voor de zevende keer moet vergeven als het nodig is. Jezus zegt zelfs: zeventig keer zeven keer.

Hoe je dat kunt doen, legt Jezus uit met een verhaal. Jezus vertelt het verhaal over een koning die zijn hart laat spreken en aan zijn dienaar een enorme schuld kwijtscheldt. ‘Want,’ zo legt Jezus aan zijn leerlingen uit, ‘als jij iets naars doet naar een ander hoop je toch ook dat iemand het je vergeeft? Dat het probleem wordt opgelost, dat je samen als vrienden weer verder kunt?’

En delen
Op 6 maart, aswoensdag is de vastentijd begonnen, een tijd om stil te staan bij overvloed en delen.  Op veel scholen is er aandacht voor de problemen rond schoon drinkwater in verschillende landen. We kunnen het niet direct oplossen. Maar met delen van onze overvloed brengen we oplossingen wel dichterbij.