Trefwoord

Zwijsenschool - Trefwoord -

Trefwoord thema Macht

Ontwerpen

Het laatste project van Trefwoord van dit schooljaar heeft als thema ‘Ontwerpen’. Het woord ‘ontwerpen’ duidt op creativiteit. En dat spreekt kinderen aan. Kinderen zijn creatief. Ze willen tekenen, knutselen, bouwen, vorm geven.

U ook? Het zou heel goed kunnen, want het gebeurt dagelijks, thuis en op het werk. Steeds opnieuw worden er dingen ontworpen. Het hoort bij de mens: mensen kunnen dat. En meer nog… ieder mens wordt er een completer mens van door iets te ontwerpen of zelf te maken. Het geeft plezier. Je voelt je trots.

Onze kinderen groeien op in een wereld die voortdurend verandert en ons steeds voor nieuwe uitdagingen stelt. Dan is het belangrijk om te ontwerpen en creatief te zijn. De balpen kennen we allemaal en het is een prachtige uitvinding. Bekijk hem nog maar eens goed. Maar wat moeten we nog met een balpen in de digitale wereld? Er zijn al touchscreen-pennen uitgevonden, maar hoe lang gebruiken we die? Dan is creatief denken nodig en een nieuw voorwerp.

Alles verandert en dat vraagt nieuwe ontwerpen. Onze levensbeschouwing, inclusief ons geloof, zal veranderen. En dat moet ook. Vanaf het begin was er creativiteit en de mogelijkheid om iets nieuws te scheppen. Denk maar aan het eerste verhaal uit de bijbel: God ontwerpt zelf een nieuwe wereld die goed is. En Hij maakt een mens die iets van God heeft, die dus ook creatief en scheppend mag zijn. Zes dagen lang is God er druk mee en het mooie is dat het ‘ontwerpen’ van God niet ophoudt na die zesde dag.

De mens krijgt de taak om de aarde te bewerken en de vruchten ervan te plukken. En hij krijgt de verantwoordelijkheid om de aarde beheren en er goed voor te zorgen. De wereld verandert vanaf het begin en de mens heeft daarin een taak: uitdagingen oppakken en problemen oplossen.

De kinderen horen dit scheppingsverhaal en gaan van daar uit zelf iets moois ontwerpen. Ze bedenken hoe de wereld mooi kan blijven en worden.

De eerste week gaat over ontwerpen en ideeën bedenken: bv. huizen en dieren (OB) of een nieuwe taal (MB/BB).

In de tweede week staan ze stil bij ‘vernieuwen’: wat moet er gebeuren nu onze wereld verandert, nu de ruimte, de kennis en de zorg verandert en ook hoe geloven verandert?

We werken met dit thema van 2 t.m. 13 juli.

Daarna is er – ook met Trefwoord - een slotweek om te checken hoe het jaar verliep: om te herinneren, om op te ruimen, om vakantieplannen te delen en om afscheid te nemen.

Voor u alvast: Fijne vakantie en tot volgend jaar.