Trefwoord

Zwijsenschool - Trefwoord -

Trefwoord van 29 januari t/m 23 februari 2018

Donker en licht

In de Trefwoordlessen leven de kinderen de komende weken naar het Paasfeest toe. Het thema daarbij is Donker en Licht. Donker kennen de kinderen uit eigen ervaring. Nacht, niet kunnen zien. Kinderen kennen veelal de angst en onzekerheid die het donker van de nacht oproepen. Licht kennen de kinderen ook. De veiligheid van een nachtlampje, wakker worden van het licht, opstaan. In de Trefwoordlessen gaan we met behulp van beelden, verhalen en symbolen aandacht geven aan de ervaringen van licht en donker. Kinderen komen zo ook de figuurlijke betekenissen op het spoor.  

Donker en licht in de Bijbel

De kinderen horen hoe Jezus licht brengt bij mensen. Het verhaal over Bartimeüs vertelt dat deze blinde meer ziet in Jezus dan de godsdienstige leiders. Door zijn vertrouwen in Jezus, krijgt hij het licht in zijn ogen terug. Licht moet je niet onder de korenmaat verbergen, maar laat het schijnen. Daarmee spoort Jezus mensen aan de wereld lichter te maken. Liefde, aandacht, recht doen brengen licht in het leven van mensen. Dat kunnen we allemaal.  

Maar mensen kunnen niet alle duisternis in de wereld wegnemen. Donker is een realiteit. Soms lijkt het donker te winnen van het licht. Zo werd Jezus in het duister van de nacht verraden en ter dood veroordeeld. Maar dan, op Paasmorgen, bij het opgaan van de zon ontdekken de vriendinnen van Jezus een engel in licht. Die vertelt hen dat ze Jezus niet in een donker graf moeten zoeken, maar dat ze hem zullen vinden overal waar mensen elkaar hoop en vertrouwen geven, waar ze elkaar licht brengen.  

Bijbelse verhalen en christelijke symbolen vertellen dat het leven nooit alleen maar uit donker bestaat. Er is altijd hoop op licht, en de overtuiging dat elk mensenkind de wereld mooier kan maken door een lichtje te zijn voor anderen. 

Het geheim van Pasen

Voor jonge kinderen is er een prentenboekverhaal. Daarin krijgt Attje een potje met een geheim. Om het geheim te ontdekken moet ze de zon vangen. Lastig, want de zon is de hele winter zoek. Zal ze de zon vinden? Geeft die haar en haar dierenvrienden energie? Kinderen ontdekken in het verhaal wat zonlicht met mensen en dieren doet

Pasen vieren we niet toevallig aan het begin van de lente. Na een donkere winter worden de dagen lichter, de dorre takken lopen weer uit. De natuur zelf die opnieuw tot leven komt is het symbool voor het paasfeest. En Jezus zelf werd het symbool van leven en licht voor de wereld. Daarom wordt tijdens de Paaswake, terwijl het nog donker is, de paaskaars, het nieuwe licht ontstoken.

Paasfeest vol licht

Pasen is geen gemakkelijk feest. Het gaat over dood en leven, ervaringen van donker en licht. Het is voor volwassenen en voor kinderen vaak moeilijk te bevatten. De symboliek van het feest komt uit het leven zelf. We hopen met de concrete voorbeelden van donker en licht dat de kinderen gaan ervaren dat zelfs het kleinste lichtpuntje in staat is het ergste donker te verdrijven. We wensen jullie allemaal een Paasfeest vol licht.