Trefwoord

Zwijsenschool - Trefwoord -

Thema 1

Presteren

We werken dit jaar voor godsdienst/levensbeschouwing weer met Trefwoord.

Trefwoord heeft een nieuw logo en een nieuwe opzet gekregen. Net als eerder is voor elke dag een korte activiteit bij de kalenderplaat. Nieuw is de keuze voor een verdieping richting ‘Bronnen en tradities’, waaronder het bijbelverhaal en het gebed, ‘Samenleving’, met linken naar de wereld om hen heen en ‘Kind’ met een verhaal over kinderen als zij zelf.

In het eerste project van Trefwoord werken we van 10-28 sept. rond het thema “Presteren”.

Een goed cijfer op je rapport of een prachtige tekening: zo’n prestatie zal uw kind voldoening geven. Uw kind heeft ergens moeite voor gedaan en het resultaat is bevredigend. Fijn als anderen dat ook zien en aangeven: bevestiging is één van de basisbehoeften van een mensen, zeker voor kinderen.

In het leveren van een prestatie ervaart de mens zijn vermogen om boven zichzelf uit te stijgen.

Die prestaties zijn per persoon verschillend: het ene kind rekent nu eenmaal gemakkelijk, terwijl een ander uitblinkt in sport of muziek.

We leven in een samenleving die sterk prestatiegericht is. Ieder wordt geacht prestaties te leveren. Je wordt pas echt gewaardeerd als je het beste uit jezelf haalt. ‘Weg met de zesjes-mentaliteit’ is de gedachte. ‘Aanpakken’ moet je. Deze verwachtingen zorgen voor druk. En wat als je moeite hebt met presteren of telkens opnieuw merkt dat de lat te hoog ligt voor jou?

Daar denken we met de kinderen over na.

Het bijbelverhaal dat hierbij verteld wordt is dat over Salomo, een gewaardeerd koning van Israël vanwege zijn grote prestaties. Hij toont zich een wijs man, bv. als twee vrouwen bij hem komen. Allebei claimen ze de moeder van hetzelfde kind te zijn. Koning Salomo lost het probleem op briljante wijze op. Hij zorgt ook voor welvaart en rijkdom in Israël. Zelfs in de buurlanden valt het op. De koningin van Sjeba komt hem opzoeken. En zo voldoet Salomo aan de verwachtingen van het volk: hij is een échte koning. Maar de bijbel wil meer vertellen dan een succesverhaal. Wijsheid, rijkdom en status worden beschreven als geschenken van God en niet louter als prestatie van Salomo. Salomo zelf is ook maar een mens, want hij gaat ook wel de fout in. Dat horen de kinderen ook.

Ze leren hiermee welke betekenis presteren voor mensen heeft en natuurlijk ook wat het voor henzelf betekent. Ze ontdekken dat presteren waardevol kan zijn, omdat je zelf iets tot stand hebt gebracht en omdat je zo een stap verder komt. Ze ervaren en leren ook dat er prestaties van een groep zijn: samen lukt het beter. En niet te vergeten dat ieders individuele of gezamenlijke prestaties bij kunnen dragen aan het geluk van andere mensen of misschien wel van de samenleving.