Trefwoord

Zwijsenschool - Trefwoord -

Trefwoord thema 3

Kiezen

Met Trefwoord werken we in de periode rond Pinksteren van 14 mei t.m. 1 juni rond het thema “Kiezen”.
We maken veel keuzes op een dag, van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Onze cultuur biedt ook veel mogelijkheden: uit hoeveel soorten chips kunnen we kiezen? Onze samenleving vraagt steeds meer om zelf beslissingen te nemen. Welke zorgverzekering, internetprovider of energieleverancier kiest u? Welke vervolgcursus gaat u doen?

Bij het maken van keuzes spelen ervaringen en waarden, bewust of onbewust, een rol. En keuzes roepen grote vragen op: Hebben mensen alle vrijheid in hun keuze? Ben je verantwoordelijk voor de gevolgen van je keuze? Dat is onze levensbeschouwing. We vinden het belangrijk om kinderen daar al vroeg bewust van te maken. En dan valt er veel te ontdekken en te leren.

De kinderen ontdekken in de drie weken hun antwoord op drie grote vragen:

  1. Wat kies jij zoal op een dag?: bewustworden van hun keuzes en dat het soms een dilemma is;
  2. Waarom? Daarom?: overwegen van de motieven bij een keuze;
  3. Gekozen… en dan?: stilstaan bij de gevolgen van een keuze, waar je soms spijt van kunt hebben.

Door de drie weken wordt uit het Bijbelboek Ruth verteld. Over Noömi en Ruth en later Boaz die ieder een grote keuze moeten maken.

Het verhaal begint met moeder Noömi die samen met haar man en twee zonen hun huis in Betlehem moeten verlaten vanwege een hongersnood. Zoals veel vreemdelingen in deze tijd hebben ook zij weinig keuze. Eenmaal in het vreemde land Moab, trouwen de zonen ieder met een Moabitisch meisje. Dan sterft de vader en kort daarna ook de twee zonen. Noömi besluit terug te gaan naar haar geboorteland Israël. Haar ene schoondochter kiest ervoor om in Moab te blijven. De andere schoondochter, Ruth, kiest ervoor om met Noömi mee te gaan. ‘Waar u gaat, zal ook ik gaan.’, zegt ze. In Betlehem gekomen komt ze Boaz tegen en Boaz kiest ervoor om met Ruth te trouwen.

Het is een levensecht verhaal dat de kinderen laat ontdekken dat je niet altijd vrij bent in het maken van keuzes, dat je soms voor dilemma’s komt te staan en niet weet wat te doen. Dat je bij het nemen van beslissingen niet alleen aan jezelf maar ook aan anderen kunt denken. Dat keuzes consequenties hebben. En dat het zelf kunnen en mogen kiezen jou en anderen gelukkiger kunnen maken.

Voor de joden is het boek Ruth heel belangrijk: ze lezen het 50 dagen na Pesach op hun Wekenfeest. Bij de christenen is het Pinksteren op die 50e dag na Pasen, gebaseerd op dat joodse Wekenfeest. Dan wordt het Pinksterverhaal verteld over hoe de mensen na Jezus’ hemelvaart vurig en enthousiast naar buiten gingen om te vertellen over Jezus en hoe ze de Heilige Geest ervaren hebben. Het is het verhaal van het begin van de kerk, want op die dag kozen wel drieduizend mensen om zich te laten dopen en met Jezus verder te leven. In de middenbouw en bovenbouw staan we hier voor en na het Pinksterweekend bij stil.