Opleiden in de school

De Mgr. Zwijsenschool geeft stagiaires van verschillende opleidingen de mogelijkheid om middels een stage te leren over kinderen en het onderwijs. De school werkt nauw samen met de Katholieke Pabo Zwolle en is een ‘Opleidingsschool’. Dit houdt in, dat er ieder jaar een stageleergroep van Pabostudenten en een stageleergroep van onderwijsassistenten is.

Deze stageleergroepen komen maandelijks bij elkaar onder supervisie van de Opleider in de School (OIS-er). Ze praten over persoonlijke leerdoelen van stagiaires en de leervraag van de leergroep.  Samen vervullen zij gedurende het schooljaar een opdracht voor de school. Zo wordt er met en van elkaar geleerd.

De Mgr. Zwijsenschool wil een professionele leergemeenschap zijn. Opleiden in de School is daar een onderdeel van. Deze leergemeenschap zorgt mede voor professionele leerkrachten die met passie voor de klas (blijven) staan. De studenten leren, maar tegelijkertijd leren ook de begeleidende leerkrachten van hen.