Onze school

De Mgr. Zwijsenschool is een r.k. basisschool met 200 leerlingen. De school staat in het centrum van Kampen. De basisschool is een stukje van je leven. Kinderen en u, als ouders/verzorgers, gaan vele jaren van huis naar school en weer terug. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind zo'n 8000 uur toe aan de zorg van juffen en meesters van een school. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je daarom met zorg.


Wie was Mgr. Zwijsen?
Johannes Zwijsen was een rooms katholieke geestelijke. Hij is geboren in Kerkdriel op 28 augustus 1794. In 1817 werd hij tot priester gewijd. Achtereenvolgens was hij Kapelaan te Schijndel (1818) en Pastoor te Best (1828) en Tilburg (1832). In Tilburg stichtte hij de congregaties: Zusters van liefde en Fraters van Tilburg.  Deze congregaties hielden zich bezig met onderwijs en liefdadigheid. Deze Zusters van Liefde zijn een schooltje begonnen bij het klooster, de R.K.Meisjesschool. Dit is nu de Mgr.Zwijsenschool. Ook heeft Mgr. Zwijsen zich ingezet voor het geven van onderwijs aan alle kinderen.Johannes Zwijsen was een persoonlijke vriend van de latere Koning Willem II.  In 1851 kreeg hij de functie van apostolisch vicaris van Den Bosch, 2 jaar later werd hij aartsbisschop van Utrecht.
Hij bleef echter in Den Bosch wonen en bestuurde vandaar het bisdom. In 1868 volgde Mgr.Schaepman hem op als aartsbisschop van Utrecht. Vanaf dat moment bestuurde hij alleen het Bisdom Den Bosch. Hij overleed in Den Bosch op 16-10-1877.