Identiteit

De school
De Mgr. Zwijsenschool is een katholieke basisschool met gevoel voor verschillen. Iedereen komt de school binnen met zijn of haar talenten. Ieder mens is uniek en mag zich binnen zijn of haar mogelijkheden zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Dit kan alleen wanneer er binnen de school een gevoel van veiligheid, geborgenheid, respect en zorg is voor elkaar. Dan is een optimale persoonlijkheidsvorming mogelijk. De leerkrachten willen zorgen voor een gezellige sfeer op school zodat de kinderen en ouders zich er thuis voelen. Ook besteden de leerkrachten bewust aandacht aan de waarden en normen. Opvoeding vanuit een christelijke levensovertuiging en respect hebben, elkaar helpen, eerbied voor al wat leeft en groeit en verantwoordelijkheidsgevoelkomen in de lessen aan bod.